Laivastovoimat sodassa

Muokattu kartta kirjasta, Raunio, Ari, Sotatoimet Suomen sotien 1939−45 kulku kartoin, kolmas painos, Karttakeskus 2013. Laivastovoimien oli suojattava läntiset meriyhteydet Laivastovoimien päätehtävänä oli meriyhteyksien suojaaminen. Sen oli lisäksi osallistuttava sekä maihinnousujen että rannikoita vastaan tapahtuvien vihollisuuksien torjuntaan. Meriyhteyksien suojaamisessa päähuomio oli kiinnitettävä läntisiin yhteyksiin. Laivaston oli erityisesti suojattava yhteydet Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä. Pohjanlahden meriliikenne oli suojattava … Jatka artikkelin Laivastovoimat sodassa lukemista