Kriget i Polen

Tyskland slog med sin blixttaktik på kort tid de polska trupperna. Kriget var redan praktiskt taget över när Sovjetunionen anföll 17.9 från sitt håll mot Polen. Tyskland och Sovjetunionen preciserade 28.9 i Moskva sitt avtal om uppdelandet av intressesfärerna. Polens exilregering började sin verksamhet i slutet av augusti i Frankrike. Under Frankrike stred den polska armén som var sammansatt närmast av polska flyktingar. Tillsammans med den brittiska marinen fungerade polska fartyg och med flygvapnet polska flygavdelningar.

Läs mer

Tysklands blixtkrigstaktik ledde snabbt till framgång

Tysklands anfall mot Polen avancerade snabbt. Flygvapnet understödde effektivt främsta linjens pansarvagnar och det motoriserade infanteriet. Dessa s.k. snabba styrkor ryckte fram på djupet utan att bry sig om flankerna. Den polska armén var i praktiken slagen redan efter drygt två veckors strider. De polska trupperna i västra delen av landet var omringade före 17.9.

Sovjetunionen anföll Polen 17.9.

Röda armén trupper överskred den polska gränsen 17.9. De avancerade snabbt och nådde redan 18.9 Brest-Litovsk, där det redan fanns tyska trupper. Sovjetunionen utrikeskommissarie V. Molotov motiverade redan före anfallet Sovjetunionens agerande med en not, som lämnats till Polens Moskvaambassadör.

Enligt noten hade den polska staten och regeringen i verkligheten upphört att existera. Sålunda var avtalen mellan Sovjetunionen och Polen inte längre i kraft. Sovjetunionen kunde inte mera förhålla sig neutralt till händelserna i Polen. Sovjetregeringen kunde inte heller förhålla sig likgiltigt till det, att de vitryssar och ukrainare som bodde i Polen lämnats vind för våg skyddslösa. Under dessa förhållanden hade sovjetregeringen beordrat Röda arméns högsta befäl att ge order åt täcktrupperna att överskrida gränsen för att ta den ukrainska och vitryska befolkningens liv och egendom under sitt beskydd.

Storbritannien och Frankrike ansåg att garantierna som de givit Polen i mars inte gällde Sovjetunionens anfall. Landet var inte en europeisk stat. Ingetdera västland förklarade krig mot Ryssland och man bröt inte heller de diplomatiska förbindelserna. Västmakternas mål var att undvika ett krig med Sovjetunionen.

Sovjetunionen och Tyskland preciserade sina intressesfärer i slutet av september

I verkligheten tog Röda armén i besittning den delen av Polen som hörde till landet enligt uppdelningen av intressesfärerna i Moskva 23.8.1939. Indelningen av intressesfärerna preciserades 28.9 enligt nonaggressionspaktens hemliga tilläggsprotokoll. Litauen överfördes till Sovjetunionens intressesfär och uppdelningen av Polen preciserades.

Samtidigt slutade striden om Warszawa med att försvararna av staden kapitulerade. Striderna i Polen var slut i början av oktober. Striderna slutade med de polska truppernas kapitulation 6.10.

Under en månad av krig led Polen svåra förluster

Tysklands snabba och till synes lätta seger kom inte utan förluster. Tyskland förlorade mer än 13 000 man i stupade, sårade som senare dog och försvunna. De sårades antal var över 30 000. Polen förlorade i striderna i september enligt vissa bedömningar ca 70 000 som stupade och 130 000 som sårade, och över 300 000 hamnade i fångenskap. Tyskarna började 27.9 med judeförföljelserna på de av dem erövrade områdena.

Uppskattningarna varierar stort om hur många polacker som hamnade till sovjetiska fångläger från de områden som erövrades av Röda armén. De mest anspråkslösa uppskattningarna rör sig kring 100 000.

Sovjetunionen och Tyskland delade upp Polen

Den här uppdelningen av Polen var redan den fjärde i historien. Sovjetunionen anslöt områdena som landet erövrat, delvis till den Ukrainska Sovjetrepubliken och delvis till den Vitryska Sovjetrepubliken. Området kring Vilnius överläts till Litauen. Tyskland anslöt västra delarna av Polen till Tyskland och av resten bildades ett generalguvernement.

Polens exilregering började sin verksamhet i Paris

Polens exilregering under ledning av general Wladislav Sikorski började sin verksamhet i Paris i slutet av september. Dit hade också kommit de militärpersoner som lyckats fly via Rumänien. Till en början hade regeringen till sitt förfogande en polsk armé på ca 40 000 man. I början av 1940 hade dess styrka mer än fördubblats. I Frankrike flyttade regeringen från Paris till Anger.

Tysklands framgångsrika anfall mot Frankrike i maj 1940 ledde till att regeringen och de polska styrkorna som stridit i Frankrike flyttade till England. Där stationerades exilregeringen i London.

Polska trupper stred på de västallierades sida ända till kriget slut

De polska trupperna växte under krigets gång. Det största tillägget var en polsk armé som ställts upp i Sovjetunionen. Den sändes till Mellanöstern där den underställdes de västallierade. De polska trupperna stred för de allierade på olika fronter ända till världskrigets slut. De polska marinfartyg som klarat sig ifrån kriget mot Tyskland fungerade i England tillsammans med den brittiska marinen.

Ari Raunio