Reträtten till nya gränsen 1940

Fredsavtalet som skrevs under på natten i Moskva daterades föregående dag 12.3.1940. Avtalet trädde i kraft på fronterna 13.3.1940 kl. 11.00. Då befann sig Kustgruppens trupper 15-20 kilometer, II Armékårens 20-30 kilometer, I Armékårens 30-50 kilometer och III Armékårens 60-100 kilometer öster om den nya riksgränsen, på det område som skulle överlåtas åt Sovjetunionen.

Läs mer

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45.
Karttakeskus 2008.

Ordern om tillbakadragandet till den nya gränsen gavs redan 13.3

Kustgruppens kommendör generallöjtnant K. L. Oesch ger direktiv i Ylämaa 16.3 åt kapten Luukko som var kommendör för Andra Bataljonen i Infanteriregemente 11.
SA-bild.

Tredje Kavalleriarmékåren (3.Kav.AK) som Nordvästra Fronten hade fått till sitt förfogande av Stavkan koncentrerades 11.3 till området väster om Björkö. Armékåren hann inte delta i striderna förrän fredsavtalet trädde i kraft.

Enligt fredsavtalet skulle trupperna tillhörande Näsets Armé dra sig tillbaka bakom den nya gränsen mellan Finska viken och Enso 19.3 före klockan 20, och mellan Enso och Pyhäjärvi 25.3 före klockan 20. Näsets Armé gav den första ordern om truppernas reträtt 13.3 klockan 14.

På kartan syns den huvudsakliga nivån för reträtten av Kustgruppen, Andra Armékåren (II AK), Första Armékåren (I AK) och Tredje Armékåren (III AK). Eftertrupper skyddade huvudstyrkans reträtt på cirka en dagsmarsch avstånd.

Ari Raunio