Striden i Pelkosenniemi 1939

Lapplandsgruppen koncentrerade 16.12 ett infanteriregemente (IR 40) till Pelkosenniemi med uppgift att slå fiendens infanteriregemente (IR 273) som anföll mot Savukoski-Pelkosenniemi. Båda regementena anföll samtidigt. Strider pågick redan i Pelkosenniemi, då finnarna slog till i fiendens rygg och avgjorde striden till sin fördel.

 

 

 

 

 

Läs mer

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45.
Karttakeskus 2008.

Infanteriregemente 40 till Pelkosenniemi

I Pelkosenniemi påbörjade fiendens trupper sitt anfall 16.12 i närheten av färjan vid Kitinen. Den första bataljonen som anlände från Infanteriregemente 40 (IR 40) tog frontansvaret vid färjan.

På morgonen den 18 december påbörjade jägarofficeren, major Armas Perksalos infanteriregemente (IR 40) sitt anfall från Pelkosenniemi med avsikt att med två bataljoner göra en kringgående rörelse i ryggen på fienden. Samtidigt fortsatte major Stefan V. Kolomiets bergsinfanteriregemente (273.IR) sitt anfall mot Pelkosenniemi från Kitinenfärjan. En strid uppstod som involverade också den ena av bataljonerna som anföll fienden i ryggen.

Fiendens tätgrupper ryckte fram till kyrkbyn 

Striderna i Pelkosenniemi fortsatte hela dagen. Fienden fick före kvällen, centrala delarna av Pelkosenniemi kyrkby i sin besittning. Pansarvagnarna som rörde sig i vägens riktning förorsakade delvis panik i de finska trupperna. För en stund verkade det som om Pelkosenniemi skulle förloras.

Den finska bataljonens stöt i fiendens rygg förändrade stridens gång 

Anfallet av bataljonen som skulle stöta fienden i ryggen började justpå kvällen. Anfallet träffade fiendens artilleriställningar och underhållet. Fiendetrupperna lösgjorde sig från Pelkosenniemi och började reträtten mot Savukoski under natten 18−19.12. De trötta finska trupperna tappade kontakten med den retirerande fienden. Fienden lösgjorde sig också från Savukoski innan de finska trupperna anlände dit.

Infanteriregemente 40 till Joutsijärvi

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45.
Karttakeskus 2008.

Den 22 december fick Infanteriregemente order från Lapplandsgruppen att förflytta sig mot Joutsijärvi. Regementets första bataljon (I/IR 40) lämnades ändå kvar i Savukoski riktningen tillsammans bataljonen från Fältkompletteringsbrigaden (VIII/Fälters.Br.). Av alla trupper i Savukoskis riktning bildades Avdelning Suoranta. Avdelningen ryckte fram enligt order 23.12 från Savukoski till Saija för att där gruppera sig i försvar.

Till Avdelning Suoranta hörde förutom de redan nämnda bataljonerna, ytterligare ett kompani (1./Avd.B 26) från Avdelta Bataljonen 26, ett granatkastarkompani (Grk.K/IR 40) från Infanteriregemente 40, Andra Pansarvärnsplutonen (2.Pansv.Pl.) och Nionde Spaningsavdelningen (Span.Avd. 9).

Ari Raunio