Mottistriderna i februari 1940

Mottina som uppstått efter anfallen i januari var sega. Kitilä stormottin och delar av mottina längs Kitilä−Käsnäselkävägen höll ut ända till krigets slut. Sovjetunionen bildade på området en ny armé. Antalet divisionerna i den växte under kriget med det dubbla.

 

 

 

 

 

Läs mer

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45.
Karttakeskus 2008.

Omorganiseringen av sovjettrupperna i januari

Av trupperna i Kitilä−Kolatselkä−Salmis området bildades 10.1 Södra Gruppen. Av den bildade Stavkan i februari en ny armé (15.Armén). Kommendör för armén blev Södra Gruppens kommendör, armékommendören av 2 klass Michail P. Kovaljov. Som förstärkning fick armén i januari två infanteridivisioner (11.D och 60.D).

Den nya arméns uppgift var att befria trupperna som blivit i motti (18.D, 168.D och 34.Pans.Br). En infanteriarmékår (56.AK) hade ansvaret i den nya arméns norra del i riktning mot Käsnäselkä−Kitilävägen. En av dess divisioner (60.D) stred utanför mottina.

Finska truppernas uppgift

Hägglunds armékår (IV AK) hade redan i anfallets början utökat ansvarområdet för Tiainens division (12.D) på Käsnäselkä−Kitilävägen västerut, öster om Lemettimottina. För fronten i Kitilä området ansvarade Stridsavdelning Tähtinen (Str.Avd. Tähtinen) och en division (13.D) hade som uppgift att tillintetgöra mottina.

Mera trupper i riktning mot Kollaa

I mitten av januari upptäckte finnarna en ny sovjetdivision vid Kollaanjoki (164.D). Här började sovjettrupperna ett anfall den 21 januari. Men Tiainens division (12.D) stoppade anfallet.

Byte av kommendörer

Jägarofficeren, överste Lauri Tiainen insjuknade i slutet av januari. Till ny kommendör för Tolfte Divisionen utsågs 1.2 jägarofficeren, överste Antero Svensson. Svensson som varit 2.Brigadens kommendör på Karelska näset tog emot uppgiften följande dag.

Byte av kommendörer

Överste Svensson överlåter 17.2.1940 åt Simo Häyhä, som befordrats undersergeant, ett precisionsgevär som har kommit som en gåva från Sverige.

Enligt staben för Svenssons division (12. D) hade Häyhä, då med sitt gevär skjutit 212 fiendesoldater. Häyhäs tjänst vid fronten tog slut i och med att han blev sårad 6.3.1940. Undersergeant Häyhä befordrades 21.6.1941 till fänrik i reserven.

Jägarofficeren, överste Lauri Tiainen insjuknade i slutet av januari. Till ny kommendör för Tolfte Divisionen utnämndes 1.2. jägarofficeren, överste Antero Svensson. Svensson som hade varit brigadkommendör (2. Br) på Karelska näset tog emot den nya uppgiften följande dag.

IV Armékåren får mera trupper

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45. 
Karttakeskus 2008.

Mellan medlet av januari och början av februari koncentrerade Högkvarteret till Ladogakarelen bl.a. ett infanteriregemente (IR 64), en kavalleribrigad (Kav.Br) och en division (23.D) som ställts upp av kompletteringsdivisionen. Den divisionen förflyttades dock rätt snabbt till Karelska näset. Ett regemente (IR 69) lämnades ändå i Loimola. Det flyttades i slutet av februari till fronten Vid Kollaaälven. Kavalleribrigaden deltog regementsvis i förintandet av två mottin. I början av mars flyttades brigaden tillbaka till Karelska näset, den här gången till Viborgska viken.

Femtonde Armén (15.A) fick mera trupper

Till området i Salmis−Kitälä vägens riktning där en infanteridivision (11.D) opererat koncentrerades en ny armékår (8.AK) . Till den hörde en infanteridivision (72.D) och en motoriserad kavalleridivision (25.Mt.Kav.D). Armékåren anföll i februari från Pitkäranta mot Kitilä utan resultat. Till området koncentrerades ytterligare en infanteridivision (25.D) och en motoriserad infanteridivision (37.Mot.D)

Mottistriderna i Lemetti

Av de mottina som låg i området mellan Kitilä och Käsnäselkä lyckades Hägglunds armékår 4.2 förinta Västra Lemetti mottin. Den 28 februari gav 15.Armén tillstånd åt trupperna i 18.Infanteridivisionen och 34.Pansarbrigaden, som var i motti i ”Östra Lemetti”, att överge sin materiel och försöka komma i kontakt med de egna trupperna. Finnarna förintade en märkbar del av trupperna som försökte komma ut ur mottin 29.2.

Ari Raunio