Inringningsanfallen i december 1939

Hägglunds armékår (IV AK) stoppade fiendens anfall vid Kollaanjoki och Kitilä. Efter det påbörjade armékårens trupper en motanfallsverksamhet i riktning mot Kitilä. Med den lyckades man ännu inte avbryta fiendens kontakter bakåt men man lyckades stoppa definitivt fiendens infanteriarmékårs (57.AK) anfall.

 

 

 

 

 

Läs mer


Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45. Karttakeskus 2008.

I Loimolas riktning stoppades fiendens anfall vid Kollaanjoki

Tiainens division (12.D) som ansvarat försvaret vid Suojärvi retirerade efter motanfallet 1.12 genom huvudställningarna delvis i panik till Kollaanjoki. Där stoppades fiendens anfall slutligen. Suvilahti−Kollaa−Loimola riktningen blev IV Armékårens sidoriktning. Genom att hålla nivån med Kollaanjoki skyddade man armékårens omfattningsanfall öster om Kitilä.

Anfallet längs med Ladogas kustvägar stoppades i nivå med Kitilä

Fiendedivisionen (18.D) som anföll från Käsnäselkähållet på Hanukselas divisions (13.D) ansvarområde, tvingade de finska trupperna att 4.12 överge huvudställningarna vid Uuksulanjoki och dra sig tillbaka till Uomaaområdet.

Armékåren (IV AK) gav tillstånd åt Hannukselas division att vid behov dra sig tillbaka från huvudförsvarsställningarna till nya försvarsställningar i Kitilä−Syskyjärvi området. Tillbakadragandet skedde i båda vägarnas riktning 11.12. Spetsen av fiendedivisionen nådde armékårens nya försvarsställningar under morgonnatten 12.12.

Fiendetrupperna lyckades med sina anfall åstadkomma små inbrytningar i försvarsställningarna vid Kitilä och Syskyjärvi. Läget stabiliserades med lokala motanfall.

Fjärde Armékåren började genast med motanfall på Käsnäselkäs väg.

Fiendens infanteridivision (18.D), som anfallit i Käsnäselkä vägens riktning strävade efter att genast väster om Lemetti anfalla norrut. Hannukselas division (13.D) började ett motanfall mot Ruhtinaanmäki. De tre anfallen anknöt sig delvis till Hägglunds armékårs omfattningsanfall. Ruhtinaanmäki förblev tillsvidare i fiendens besittning.

Hägglunds armékår (IV AK) utförde 1939 två motanfall längre bort mot Käsnäselkä- Lemetti vägen. Det första anfallet började genast 12.12 och det andra 26.12. Man lyckades inte avskära vägen, men den anfallande divisionen (18.D) tvingades binda ett infanteriregemente för att skydda kontakten bakåt.

Det sista omfattningsanfallet i december skar av vägen till Käsnäselkä

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45. Karttakeskus 2008.

I Hannukselas division (13.D) grupperade man sig i försvar 19.12 efter de första motanfallen. Armékåren beordrade 24.12 sina divisioner att förbereda sig för ett nytt motanfall.

Anfallets mål var att besegra fiendens infanteridivision (18.D) i Ruhtiaanmäki−Lemetti området. I första skedet skulle trupperna från Kitilähållets riktning (13.D) skära av fiendedivisionens (18.D) kontakter österut och samtidigt ta i besittning vägen till Käsnäselkä vid vägskälet till Siira.

Tiainens division (12.D) från Fjärde Armékåren vid Kolaanjoki skulle semtidigt med Hannukselas divisions anfall delta med cirka en bataljon och anfalla från norr mot fiendens underhållsställningar i Uomaa. Hannukselas division (13.D) skulle i andra skedet påbörja ett anfall också mot Ruhtinaanmäki och därifrån vidare söderut.

Fiendens kontakter bakåt skärs av

Trupperna i första anfallsskedet lyckades nå Käsnäselkävägens vägskäl till Siira. Anfallet skar slutligen av 18.Infanteridivisionens (18.D) underhållsväg västerut. Längre österut hindrade fiendens säkringsavdelningar bataljonens framfart till Uomaa by. Anfallsavdelningen störde fiendetrafiken på vägen mellan Uomaa och Käsnäselkä.

Fienden avvärjer anfallen mot Ruhtinaanmäki

Öppna fält vid Ruhtinaanmäki. SA-bild.

I väster framskred anfallet endast på vardera sidan om Ruhtinaanmäki. Anfallet i denna riktning avbröts 29.12, men anfallen för att erövra Ruhtinaanmäki fortsatte ända till 3.1. Samma dag, i öster, lösgjorde sig trupperna som stört trafiken på Käsnäselkäs väg. Hägglunds armékår (IV AK) började samla trupperna för ett nytt anfall.

Ladogas Sjöförsvar störde fiendens trafik på Ladogas kustväg 

På sidan om infanteridivisionen som anföll längs vägen mellan Salmis och Kitilä blev på Ladogas öar kustforten som hörde till Ladogas Sjöförsvars Salmis Kustförsvarsavsnitt.

Speciellt fortet på ön Mantsi (Mantsinsaari) kunde både med artillerield och med patrullering störa infanteridivisionen trafik på kustvägen.

I december flyttades Avdelta Bataljonen 23 (Avd.B 23) isvägen från Valamo till fortet på Mantsi. Sålunda fick fortet infanteriförstärkning. Efter att Hannukselas division dragit sig tillbaka började fortets avdelta cykelkompani (Avd.Cyk.K 4) sända störningspatruller till kustvägen.

Trupperna från fortet bemannade 20.12 norra ändan av Lunkulansaari. I slutet av december bemannade fortets trupper även en del av Uuksalonpää och ställde upp en eldledningsplats på udden. De två 152 mm kanonerna på Mantsinsaari besköt hela december fiendens trafik på kustvägen.

Ari Raunio